Инсталации за интензивно охлаждане

Инсталации за интензивно охлаждане

Системите за интензивно охлаждане на Schroter са идеалното допълнение към Вашия производствен процес за бързо охлаждане и директно опаковане на Вашите продукти. Приложими са различни охлаждащи реагенти.ж повече